Tủ lock 30 ngăn

4,200,000 3,600,000

tủ sắt locker vừa có thể cất giữ đồ vừa để những đồ quan trọng vì có khóa