Tủ hồ sơ cánh kín

Tủ hồ sơ cánh kín sử dụng nhiều trong văn phòng, nhà xưởng