Ghế xoay lưới cho trưởng phòng GX03

920,000

Các lãnh đạo sẽ thoải mái nhất khi ngồi trên ghế văn phòng cao cấp của nội thất Dodofu